Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki
Znajdujesz się  »  Strona główna  »  Aktualności

Aktualności

26-06-2017

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. informuje, że w dniu 2017-07-10 od godz. 10:00 do godz. 15:00 planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej.
Poniżej wykaz ulic objętych wyłączeniem:
- 29 Listopada wszystkie numery
- Moniuszki blok nr 325
- Mickiewicza blok nr 326
- Obrońców Modlina blok nr: 367, 368
- Obwodowa blok nr 366

23-06-2017

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.
Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku z późn. zm art. 9gust. 2 przestawiamy projekt Karty Aktualizacji IRiESD.
Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu Karty Aktualizacjido 07.07.2017r. drogą pocztową lubosobiście na adres: Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.
ul. Zakroczymska 30 lok. 118
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
orazpocztą elektroniczną na adres energetyka@nowydwormaz.pl
Uwagi prosimy przekazywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym.
Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. pełniąca funkcje Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami opublikuje Kartę Aktualizacji wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.
Projekt karty aktualizacji
Formularz Zgłoszeniowy

16-10-2016

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji EnergetykiNr DSW.WKP/6.492.3.153.2016.TW z dnia 13.10.2016r. Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o. o. została wyznaczona na sprzedawcę zobowiązanego na obszarze jej działania w okresie od 01.01.2017r.do 31.12.2017r.

11-10-2016

Szanowni Państwo
W związku z uszkodzeniem linii telefonicznej nastąpiły utrudnienia w połączeniu się z Energetyką w Nowym Dworze Mazowieckim.

Do czasu usunięcia usterki prosimy o kontakt pod poniższe numery telefonów:
668 260 408 wew 499
668 260 575 wew 499
668 260 688 wew 499
668 260 693 wew 499
lub prosić o połączenie z energetyką.

21-04-2016

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. informuje, że planowana jestprzerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych na urządzeniach energetycznych z 05.05.2016 r. na 06.05.2016 r. w godzinach 23:00 – 01:00.
Poniżej wykaz ulic objętych wyłączeniem:
- ul. Obwodowa blok nr: 366,
- ul. Obrońców Modlina bloki nr: 367, 368,
- ul. 29 Listopada budynki nr: 83, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 323, 324, 327, 328, 360, 361, 362,
- ul. Moniuszki blok nr 325,
- ul. Mickiewicza blok nr 326.


Przepraszamy za niedogodności.

21-04-2016

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.05.2016 r. w godzinach 8:00 – 13:00 planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej, spowodowana koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych na urządzeniach energetycznych.
Poniżej wykaz ulic objętych wyłączeniem:
- Obwodowa nr: 344, 345, 346, 366,
- Obrońców Modlina nr: 367, 368,
- 29 Listopada nr: 338, 339, 340, 341,
- Bema 355
- Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim Modlinie Twierdzy


Przepraszamy za niedogodności.

22-03-2016

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25.03.2016r. biuro czynne będzie w godzinach 8:00 – 13:00.

12-02-2016

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. informuje, że w dniu 23.02.2016 r. w godzinach 9:00 – 10:00 nastąpi przerwa w dostawie prądu przy ul. Prądzyńskiego 165, ze względu na przeprowadzenie prac konserwacyjnych.

18-01-2016

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe stawki dla dystrybucji energii elektrycznej na rok 2016 dla Klientów przyłączonych do sieci Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.
Informujemy, że ustalona w Taryfie opłata związana z zapewnieniem przez Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej dostępności energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym, tzw. opłata OZE, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) będzie naliczana i pobierana od dnia 1 lipca 2016 r.

21-12-2015

Informujemy, że w dniu 24.12.2015 r. biuro będzie nieczynne.
Dnia 31.12.2015 r. biuro czynne będzie w godzinach 8:00 – 13:00.

1 [2] 3 4 5 6

O Firmie

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o., której jedynym udziałowcem jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, została powołana przede wszystkim w celu prowadzenia działalności w zakresie obrotu i dystrybucji energii elektrycznej.

czytaj więcej

Dla Domu

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki

Zapoznaj się z ofertą sprzedaży energii dla gospodarstw domowych. Dowiedz się w jaki sposób zostać naszym klientem, zmienić dane w umowie i zgłosić stan licznika.

czytaj więcej

Dla Biznesu

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki

Zapoznaj się z ofertą sprzedaży energii dla firm. Dowiedz się w jaki sposób zostać naszym klientem, zmienić dane w umowie i zgłosić stan licznika.

czytaj więcej
©2021 Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1/75/122038
Projekt i realizacja: Kilos.pl