Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki
Znajdujesz się  »  Strona główna  »  O Firmie

O Firmie

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. jest podmiotem gospodarczym zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w dniu 23.07.2012r.. 100% udziałów Spółki w kapitale zakładowym w całości wpłaconym w kwocie 1.672.400 zł należy do Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Misją Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. jest budowanie wartości Spółki poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego odbiorców oraz oferowanie optymalnych produktów energetycznych.

Spółka została powołana głównie w związku z przejęciem przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki infrastruktury energetycznej w obrębie Twierdzy Modlin i Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Działalność dotyczy więc obrotu energią elektryczną oraz jej dystrybucji do odbiorców końcowych sieciami niskiego napięcia. Spółka świadczy także usługi z zakresu konserwacji oświetlenia oraz innych usług związanych z energetyką.

Spółka posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 października 2012 r. o numerze OEE/692/21710/w/2/2012/KF.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą Dla Domu lub Dla Biznesu.

Dla Domu

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki

Zapoznaj się z ofertą sprzedaży energii dla gospodarstw domowych. Dowiedz się w jaki sposób zostać naszym klientem, zmienić dane w umowie i zgłosić stan licznika.

czytaj więcej

Dla Biznesu

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki

Zapoznaj się z ofertą sprzedaży energii dla firm. Dowiedz się w jaki sposób zostać naszym klientem, zmienić dane w umowie i zgłosić stan licznika.

czytaj więcej
    
©2024 Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1/9/183476
Projekt i realizacja: Kilos.pl